image

VAN TERENA

Fer-plej u sportu i životu...

UNICEF i Beogradski maraton

Aleksandar Đorđević je nacionalni ambasador UNICEF-a za Srbiju.
Bio je i predsednik Beogradskog maratona.

Nacionalni ambasador UNICEF-a

image Sa UNICEF-om

Predsednik Beogradskog maratona

image Sa BG maratonom

Fer-plej u sportu i životu...

image

Želte saradnju? Kontaktirajte nas.

Kontakt